ค้นพบ เล่น เรียนรู้ และเติบโต

เรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

การเรียนรู้ผ่านโปรเจคและการออกภาคสนาม

คอร์สของเราสนับสนุนและคอยชี้แนะให้ผู้เรียนตั้งคำถามจากประสบการณืจริงอย่างมีความหมายตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ผ่านโปรเจคที่ลงมือทำและการไปออกภาคสนาม ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการค้นหาคำตอบทำความเข้าใจแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเองโดยการเรียนรู้การตั้งคำถามที่ซับซ้อนและความท้าทายผ่านประสบการณ์จริง นักเรียนจะพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งการวางแผนอย่างเป็นระบบ การตระหนักรู้ในตนเองผ่านภาษาอังกฤษและพัฒนาไปสู่เส้นทางการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและยั่งยืน

Project-based learning in Bangkok

Founder/Teacher

Co-Founder/Teacher

Teacher

Teacher

Yok

Teacher

We offer

Safe Learning Environment

It is our first and foremost priority to make sure our learners always feel safe physically and emotionally in our classes. Project-based learning in Bangkok

Flexible Schedules and Classes

Our classes are offered in short and long courses all year round weekdays and weekends during the school terms and school holidays

Qualified and Passionate Teachers

Our teachers are specialised in child-centred approach and have had years of experience with various types of learners. Kids education Bangkok

Technology Integration

We provide interactive learning experiences, and tailor instruction to each student's needs using fun and innovative technology. Critical thinking skills for kids

Personalised English Field trips

We value learning from real-world experiences. We arrange interesting and fun day field trips in a small private group. Just enquire! Kids Dancing Classes in Bangkok

Consistent Communication and Progress update

We believe in the power of collaboration between educators, parents, and students. Regular communication and feedback ensure that everyone is aligned and working together to support the student's growth and success.

Choose Us For Your Child Better Future

Quam reprehenderit omnis facere! Pretium dis asperiores veritatis, impedit congue, ante commodi, ullamcorper dolore porta molestie, ac consequatur.

Our Classes

Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Class size
1-5pp
Price
from 700 bahts/hr
Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Class size
1-5pp
Price
from 400 bahts/hr
Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Size
1-5pp
Price
from 550 bahts/hr
Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Class size
1-5pp
Price
from 400 bahts/hr
Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Class size
1-5pp
Price
from 400 bahts/hr
Project-based learning in Bangkok
Age
from 4 years
Class size
1-5pp
Price
from 400 bahts/hr

Get Online Class For Free

Quam reprehenderit omnis facere! Pretium dis asperiores veritatis, impedit congue, ante commodi, ullamcorper dolore porta molestie, ac consequatur iusto turpis curabitur netus. Rem odit erat laudantium volutpat aptent sociis odit erat laudan odit erat laudan quisquam odit erat laudan.

Teachers
0 +
Students
0 K+
คอร์สเรียน
0 +

Register Now

Quam reprehenderit omnis facere! Pretium dis asperiores veritatis, impedit congue.

Our Gallery

Our Latest Blog

Class Sessions

Our Address

Our Office Hour

Contact us/Schedule a visit

Schedule a visit to our centre to see Life Learners in action. Contact us to learn more about our programs and discuss how we can support your child’s educational journey. Or leave your contact information and we will get back to you as soon as possible.

th